Humans of Office - Vietnam Documentary Photography

Comments


Powered by SmugMug Log In

Trịnh Lê Anh, giảng viên, MC

Một vấn đề mà ít người đề cập nhưng tôi cho là rất quan trọng giúp tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống của nhiều người trẻ bây giờ là vấn đề quản lý thời gian. Các bạn trẻ thì năng động và nhiều cơ hội để nắm bắt song chính vì thế lại dễ bị phân tâm và thiếu tập trung. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại hối hả và phong phú các mối quan hệ, tương tác và thông tin nhiều chiều như bây giờ thì một ngày bạn ăn, ngủ và lướt facebook là đã hết thời gian. Nếu bạn không tập trung được vào các mục tiêu quan trọng của mình thì điều đó phản ánh một điều là bạn không có kỹ năng quản lý thời gian.
Nghiện công việc, nghiện facebook, nghiện xem phim hay những thứ thuộc vể sở thích… thì đó chính là câu chuyện về quản lý thời gian. Giới trẻ Việt Nam đang vận hành cuộc sống một cách đầy cảm tính, thiếu định hướng, và vì thế càng khó hội nhập với thế giới. Bởi trong một thế giới phẳng, người ta phải quen với việc sống và làm việc có nguyên tắc hơn, có tính kế hoạch và đặc biệt là đúng thời gian hơn. Chính vì vậy, tôi cho rằng kỹ năng quản lý thời gian là một kỹ năng mềm, thậm chí là “cương lĩnh” sống tối cần thiết cho người trẻ Việt Nam trong thời hội nhập.
Hiểu một cách giản dị hơn thì biết quản lý thời gian là biết lập kế hoạch cho cuộc sống của mình, tức là biết cách lựa chọn ngay khi bạn còn rất trẻ. Người trẻ thường ôm tất cả mọi thứ vào mình, nhưng biết lựa chọn phải là một phẩm chất. Lựa chọn tất nhiên luôn khó khăn. Chọn cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì cần dành nhiều thời gian để làm, hay cái gì cần ít thời gian…, để thời gian dành cho việc này không xâm lấn vào thời gian dành cho công việc khác. Nhưng chúng ta buộc phải chọn lựa để có thể kế hoạch hoá cuộc sống của mình có định hướng và văn minh. Khi đó chúng ta mới có thể thực hiện được các mục tiêu và sống theo cách chúng ta muốn.