Chuẩn bị Tết / Preparing for Tet - Vietnam Documentary Photography
Powered by SmugMug Log In
Selling ideographic scripts

Selling ideographic scripts

Calligraphists sell ideographic scripts on Văn Mieu street, Hà Nội, Jan 2011.

Ha NoiTet holidayTếtTết Nguyên đánVan Mieuartcalligraphistsideographic scriptong doscriptthu phap