Daily life / Đời thường - Vietnam Documentary Photography

Comments


Powered by SmugMug Log In
Đếm tiền ở đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Đếm tiền ở đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Một người đàn ông cao tuổi đang đếm tiền ở đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội.

Ha NoiNguyen Tuan streetViet Namcountingdaily lifehomelessmoneyold manpoorportraitstreet lifevietnam